Galego / Galician language added to YNH webadmin

Hi,
in the last few months I’ve been translating YNH-webadmin to #Galego #Galician language (and SSO interface)

In the next few days it will be available in the webadmin settings so I’d like to ask any yunohoster that choose our language please report any issue or problem. You can make it replying to this Topic (I’ll be notified) or directly in weblate.

I’ve tried to use respect gender options using inclusive language (and gramatically correct). Also followed academia.gal when possible, just keeping words like “reverse-proxy” (i.e.), because IMO it’d made it more dificult to understand.

many thanks to all yunohost community!!

thanks also to @ericg for they help

[GAL]

saúdos á comunidade de yunohosters galegas!!

nos últimos meses traducín a interface SSO (xa dispoñible) e a interface WebAdmin. Nos próximos días vai estar dispoñible e quixera pedir que por favor informásedes de calquera problema ou erro que puidese ter perpetrado. Desde fallos ao mecanografar ata utilizar palabras que non existen (en galego). Pódese informar directamente aquí respondendo a este tema ou ben directamente en weblate.

Intentei utilizar unha linguaxe inclusiva respetuosa co xénero de cada quen (usuaria = persoa usuaria) así como guiarme por academia.gal, exceptuando expresións e nomes técnicos como por exemplo “reverse-proxy”, que creo que ao traducilos engaden unha confusión que o nome en inglés facilita.

grazas a toda a comunidade de yunohost e especial a @ericg que me axudou co papeleo :smiley:

2 Likes